LUPUS   Gaboš p. z.
B. Radičevića 15
32212 Gaboš
Matični broj: 1349619
Žiro račun: 2340009-1100174856
Tel: 032 / 617 028
Predrag Turićanin mob. 098 / 667 294
Ivo Ferenčić mob. 091 /  562 18 11
internet stranica: fazanerija.tripod.comCijenik Fazanske Divljači

za 2007-u godinu

Vrsta divljači Mjesec isporuke Cijena bez PDV-a (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Fazanski pilići - 8 tjedana starosti VII - VIII - IX 26,00 31,72
Fazanski pilići - 12 tjedana starosti VIII - IX - X 34,00 41,48
Odrasli fazani za lov IX - X - IX - XII 60,00 73,20


Cijenjenim kupcima garantujemo kvalitet i zdravstveno stanje divljači.


Za sve dodatne informacije obratite se na telefon i slobodno dođite u svako doba pogledati fazane i uzgoj.

   

Direktor:
Turićanin Predrag

Vrati se na početnu stranicu