PRVA PRIVATNA FAZANERIJA        

Uzgoj divljači,  lovni turizam,
 poljoprivreda i trgovina

LUPUS  Gaboš p. z.
B. Radičevića 15
32212 Gaboš
Tel.: 032 / 617 028

Turićanin Predrag
direktor

Mob.: 098 / 667 294

        20 GODINA ISKUSTVA        

 
        VRHUNSKI KVALITET        

 

 

        POVOLJNE CIJENE        
 

 

 


Nalazimo se na
glavnom putu
Osijek - Vinkovci

9 km udaljenosti
od Vinkovaca

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fazanerija.tripod.com        
 

 

 

keywords: poduzeće p. z. lupus gaboš fazanerija lupus fazanerija gaboš fazanerija lupus gaboš uzgoj divljači uzgoj fazana uzgoj fazanske divljači uzgajamo fazane uzgajamo fazansku divljač proizvodnja fazana proizvodnja fazanske divljači proizvodimo fazane proizvodimo fazansku divljač prodaja fazana prodaja fazanaske divljači prodajemo fazane prodajemo fazanasku divljač fazan fazana fazanu obični fazan crni fazan zeleni fazan fazani iz gaboša fazani u gabošu gaboški fazani - poduzece lupus gabos fazanerija gabos uzgoj divljaci uzgoj fazanske divljaci uzgajamo fazansku divljac proizvodnja fazanske divljaci proizvodimo fazansku divljac prodaja fazanske divljaci prodajemo fazansku divljac obicni fazan fazani iz gabosa fazani u gabosu gaboski fazani turicanin predrag turicanin