Make your own free website on Tripod.com


LUPUS   Gaboš p. z.
B. Radičevića 15
32212 Gaboš
Matični broj: 1349619
Žiro račun: 2340009-1100174856
tel./fax: 032 / 617 028
mob. 098 / 667 294
internet stranica: fazanerija.tripod.comCIJENIK FAZANSKE DIVLJAČI

za 2006-u godinu

Vrsta divljači Mjesec isporuke Cijena bez PDV-a (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Poluizneseno matično jato VI - VII 37,00 45,14
Fazanski pilići - 5 do 6  tjedana starosti VI - VII - VIII 22,00 26,84
Fazanski pilići - 7 do 8 tjedana starosti VII - VIII - IX 26,00 31,72
Fazanski pilići - 9 do 11 tjedana starosti VII - VIII - IX 30,00 36,60
Fazanski pilići - 12 do 14 tjedana starosti VIII - IX - X 35,00 42,70
Mladi fazani - od 15 tjedana starosti IX - X - XI 41,00 50,02
Odrasli fazani za lov IX - X - IX - XII 49,00 59,78
Odrasli fazani za lov u I. 2007-e 60,00 73,20
Rasplodno jato  5:1 Ž:M u II i III. 2007-e 70,00 85,40

Za cijene fazana od 6 do 12 tjedana starosti odobravamo popust od 5% ako se iznos unaprijed uplati do 31.05.2006-e.

Na sve odrasle fazane odobravamo popust od 10% ako se količine ugovore i kompletan iznos unaprijed uplati do 31.06.2006-e.


Cijenjenim kupcima garantujemo kvalitet i zdravstveno stanje divljači.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon i slobodno dođite u svako doba pogledati fazane i uzgoj.   

Direktor:
Turićanin Predrag

Vrati se na početnu stranicu